Gå til innholdet
bannerbilde-2-juni-2021
Programmet er delvis felles for konferansedeltakere i Oslo, Sandnes og Tromsø. Enkelte programposter kjøres lokalt, og programmet vil avvike fra hverandre. På denne siden finner du programmet for Diakonikonferansen i Oslo. Til venstre i menyen finner du de programposter som er spesifikke for Sandnes og Tromsø.

TORSDAG 28. oktober

Møteleder: Elisabeth Nilsen Aas, studentdiakon ved VID vitenskapelige høgskole

09:00 Registrering
10:00 Danseforestillingen «Inside the (sound)scape» (Oslo, Tromsø)
Nikoline Flaata, profesjonell utøvende samtidsdanser
Adela Maharani, utøvende samtidsdanser

Velkommen
(Oslo, Sandnes, Tromsø)
Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX     
10:20  Hva koster et menneske? (Oslo, Sandnes, Tromsø)
Jan-Olav Henriksen, professor ved MF vitenskapelig høyskole
11:05 Pause
11:20 Podcasten Folk Flest kjører direktesending med tema "Jeg er meg"  (Oslo og Sandnes)
Om å se mennesket for det mennesket er, og ikke prislappen eller utseendet
Programledere: Monica Haugen og Jørgen Foss.

Folk Flest er en aktuell podcast som ønsker å gi innsikt, skape debatt og utfordre samfunnets syn på folk flest. Men hvem er folk flest? Vi lover et skråblikk på folks oppfatninger av oss mennesker.
12:05 Lunsj
13:00 Seminarer (Oslo)
Velg ett av følgende seminarer:

Galleri Nord:
Ungdomsdiakoni og samskaping - diakoni i grenseland
Marianne Rodriguez Nygaard, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole  
Ragne Øybekk Sander, ungdomsdiakon i Ullensaker

Vi vil i dette seminaret ta utgangspunkt i aktiviteter der den lokale menigheten/diakonen er aktiv med i eller har ansvar for samskaping av velferdstilbud. Er det noen teoretiske briller som hjelper oss å se nye sider ved disse aktivitetene? Og hjelper disse brillene oss til å beskrive hva som skjer og hvilke utfordringer og ressurser denne samskapingen gir diakonien og lokalsamfunnet? Hvordan samskape og i tillegg holde på identiteten? 

Galleri Sør:
VIVAT – Selvmordsforebygging

Elisabeth Nilsen Aas, studentdiakon ved VID vitenskapelige høgskole

Du vil bli bedre rustet til å være oppmerksom på selvmordstanker på dette seminaret. Det gis en introduksjon til hva VIVAT er og gjør. Med utgangspunkt i en undervisningsfilm vil det bli tid til å snakke åpent og ærlig om selvmordstanker og selvmord gjennom refleksjon og spørsmål.

Atrium Nord:
Er tid og relasjon blitt for kostbart?

Marit Arnestad, fagutviklingssykepleier ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier

Foredragsholderen om innholdet: «Vi vil gi en innføring i hvordan vi jobber på CRUX Bergfløtt behandlingssenter (Lier) hvor tid og måten vi bygger relasjoner til pasientene på er blant grunnpilarene for de gode resultatene. Gjennom våre holdninger og vårt verdisyn på mennesket, tenker vi at det alltid finnes håp og muligheter til bedring og økt livskvalitet. Det handler om å gi rom å trygghet for vekst. Dette vil også bli formidlet gjennom pasientperspektivet, enten direkte eller ved bruk av film fra NRK-dokumentarserien «Stemmene i hodet».

Atrium Sør:
"
Han så ikke ut som et offer…» Kirken og menigheters muligheter i møte med ofre for moderne slaveri og menneskehandel
Petra Brooke, PhD stipendiat ved Senter for diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Seminaret vil gi en kort innføring i hva menneskehandel er og hvordan det ser ut både internasjonalt og i Norge. Seminaret vil videre sette søkelys på kirkens og menigheters rolle og muligheter i arbeidet mot menneskehandel og moderne slaveri og presentere Frelsesarmeens erfaringer i møte med mulige ofre for moderne slaveri og menneskehandel.

14:15 Pause med noe å bite i
14:40 Markedets makt over sinnene - 15 år og to regjeringer/statsministre senere (Oslo, Sandnes, Tromsø) Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet

Tranøy tar utgangspunkt i boken med samme tittel (2006) og som han fikk Brageprisen for. Han tar et oppgjør med "markedsfundamentalistene" - de som tror at markedet kan brukes til alt. I følge deres verdensbilde kan det meste av menneskelig virksomhet selges: Omsorg, kultur, utdanning, aluminium og hårklipp. Foredraget vil danne bakteppe for debatten kl 1530.
15:20 Vi rigger om
15:30 Paneldebatt i Oslo: "Markedet, omsorgen og velferdsstaten" (Oslo)
Anne Ekornholmen, debattleder

Linn Herning, daglig leder, For Velferdsstaten
Anne Cecilie Kaltenborn, adm.dir, NHO Service og Handel
Helmuth M. Liessem, generalsekretær, stiftelsen CRUX
Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet

Det er politisk uenighet om velferdstjenester egner seg for konkurranse og markedslogikk. Noen mener at det fører til bedre tjenester. Andre mener det motsatte, og at det truer en demokratisk, solidarisk og universell velferd. Hvem har rett?

Skal det være mulig å tjene penger på velferden vår? Hva bidrar kommersielle selskap i velferden til, og er det mulig å måle hva det koster å hjelpe? Diakonikonferansen tar debatten».

16:30 Takk for i dag

FREDAG 29. oktober

Møteleder: Astrid Sandsmark, universitetslektor ved MF vitenskapelig høyskole

08:30

09:00
Kaffe/Te

Åpning av dagen og kunngjøring av vinneren av Diakoniprisen 2021
(Oslo, Sandens, Tromsø)
Helmuth M. Liessem, generalsekretær i CRUX
L
eiv Sigmund Hope, generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
09:15 Verdien av langvarige relasjoner (Oslo, Sandens, Tromsø)
Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi

Lauveng er opptatt av at vi ikke skal kaste bort penger og menneskeliv i en forestilling om at vi leverer «kostnadseffektive» tjenester. Hun knytter innlegget til egenerfaring som pasient i psykiatrien og til aktuell forskning. 

10:00 Pause
10:20 Seminarer (Oslo)
Velg ett av følgende seminarer:

Galleri Sør:
Traumebevisst omsorg

Seminarholder: Torstein Garcia de Presno, spesialrådgiver RVTS Sør

Seminaret vil inneholde en introduksjon til grunnleggende traumeforståelse, hvordan krenkelser og stress kan påvirke mennesker, og hvordan vi som hjelper kan forstå og møte mennesker i lys av dette

Atrium Nord:
Nestekjærlighet i praksis – diakonien som stifinner til offentlige og private tilbud 
Seminarholdere: Bjørg Westerheim, leder i Enebakk menighet-/fellesråd og Jostein Tegnér, sokneprest i Enebakk

Mange opplever at systemet blir for vanskelig å navigere i når man allerede er i en krevende livssituasjon. Det er etablert en ressursgruppe i Enebakk menighet med medlemmer som kjenner systemet og hjelper brukerne til å få overblikk over sin situasjon, og for å finne aktuelle hjelpetiltak i det offentlige og private systemet. Dette er brukere med store og sammensatte problemstillinger innen helse, økonomi og psykososiale forhold. De frivillige diakonale medarbeiderne bidrar i kommunikasjonen mellom bruker og ulike instanser.

Atrium Sør:
Markedslogikk versus langsiktighet – helhetlig og relasjonelt arbeid blant sårbare barn og unge
Seminarholdere: Ingunn Lyngset Holme, daglig leder i Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og Bente Haugaas Fjelde, sosionom med master i psykososial helse.

Opplevelsen av fellesskap, tilhørighet, trygghet og relasjoner over tid passer ikke inn i ulike målstyrings- og rapporteringsskjemaer, men er avgjørende for å bryte negativ sosial arv. Om å finne sin rolle som diakonal aktør i samarbeid med det offentlige, og å være tro mot menneskene vi skal hjelpe, verdiene våre og faget vårt, ikke mot markedslogikken og de som sitter på pengesekken. Erfaringer fra KUPs arbeid i Kristiansand.

11:05 Lunsj
11:50 Minikonsert og samtale med artist Vegard Bjørsmo (Oslo)
Bjørsmo er kjent fra NRKs «Stjernekamp», musikkteaterstudent med røtter i samisk kultur. Hvordan er det faktisk å være samisk i dag? Hvilken verdi har samene for Norge, sett fra perspektivet til en ung samisk musiker? Hvordan føles det å være både prioritert og nedprioritert på samme tid?
12:20 Ingen må utelates - diakoniens bidrag til å nå bærekraftsmålene (Oslo, Sandnes, Tromsø)
Stephanie Dietrich, professor i diakoni, VID vitenskapelige høgskole

FNs bærekraftsmål er viktig rammeverk for samhandling både i Norge og globalt, mellom statlige aktører og sivilsamfunnsaktører, som kirker.

Men hva betyr det egentlig, helt konkret, at «ingen må utelates», og hvordan kan diakonien bidra å nå målet om å utrydde fattigdom innen 2030?

Hvilke verdier er det diakonien kan bidra med spesielt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene?

13:00 Pause
13:15
13:45
Sivil ulydighet som diakoni (Oslo)
- Har vi plikt og rett til å bryte loven hvis det kan redde menneskeliv?

Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM GLOBAL

 Sofasamtale
(Oslo)
 - Diakoner oppsummerer sine opplevelser fra konferansen
Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon ved Diakonhjemmet Sykehus 
Anne Elisabeth Lønningen, ungdomsdiakon i Nordre Follo prosti
Atle Eikeland,
prostidiakon Søndre Follo prosti
 
 Samtalen ledes av Sigrid Flaata, diakon og seniorrådgiver i Kirkerådet

14:05 Vi forflytter oss
14:15 Gudstjeneste med nattverdsliturgi og musikk (Oslo)
14:45 God tur hjem
Oppdatert