Gå til innholdet

Hva er god diakoni nå? I urolige tider er menighetenes og diakonale organisasjoners arbeid viktig for å finne løsninger og bygge trygghet og tillit - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det jobbes godt og mye i norske menigheter og organisasjoner. Diakonikonferansen vil gjerne bidra til inspirasjon og kunnskapsdeling. Hvordan jobber din menighet eller organisasjon med diakoni? Dinviteres til å bidra med en posterpresentasjon om dette i seminarprogrammet 10. november.

poster
CRUX Huset oppfølgingssenter med sin poster på den nasjonale folkehelsekonferansen 2023. 

Redusert konferanseavgift
Deltagere som bidrar med poster og posterpresentasjon får lavere pris på konferansen, 
kr. 600,- pr person for begge dager. Påmelding www.diakonikonferansen.no, og kryss av for posterpresentasjon.

De medbrakte posterne festes på skillevegger/tavler som står klare i seminarrommet. Det er ønskelig at alle som bidrar med poster setter den opp klar til konferansens start torsdag morgen, og er tilgjengelige hele konferansen.

Alle som bidrar med poster får muligheten til å gi en muntlig presentasjon på fem minutter. Det er satt av tid til posterpresentasjoner som del av seminarprogrammet fredag 10.11.23 i tidsrommet kl. 12.15–14.00. Da er det ønskelig at ansvarlig for poster er til stede og svarer på eventuelle spørsmål.

INNHOLD
Ta utgangspunkt i spørsmålet: Hva er god diakoni nå? Presenter et tiltak eller kunnskap som du tenker svarer på spørsmålet. Benytt noen få bilder og stor skrift 72-100 punkter. Vær gjerne kreativ i presentasjonen. Du får ikke sagt alt, men får mulighet til å presentere posteren muntlig som del av seminarprogrammet fredag 10.november.

For tiltak

 • Tittel
 • Hovedbudskap
 • Kort om bakgrunn
 • Beskrivelse av prosjekt eller tiltak
 • Resultater, hva har vi lært
 • Hvor tiltaket er gjennomført
 • Hvem har bidratt
 • Kontaktperson/referanse for interesserte

For artikler og masteroppgaver

 • Tittel
 • Forfatter
 • Sammendrag
 • Materiale og metode
 • Resultat
 • Hvor man kan finne artikkelen/oppgaven

Utforming av poster

 • Bruk powerpoint, eller andre programmer for å lage posteren
 • Juster størrelsen til A2-størrelse (42x59,4 cm)
 • Sett inn bilder og tekst
 • Konverter posteren til pdf
 • Du må selv betale for utskrift på papir, eller tekstil

Tips: Slik kan det gjøres
Youtube poster presentation
Vi ser frem til å bli bedre kjent med arbeidet som gjøres i deres sammenheng!

Oppdatert