Gå til innholdet09:00

Konferansier: Ruth Ingrid Ulstein Bøe, stiftelsen CRUX

REGISTRERING med kaffe/te og noe å bite i

10:00

ÅPNING

solfrid-revidertSolfrid Molland
Sanger, pianist og komponist

Molland har utgitt fire album ved Kirkelig Kulturverksted. Prosjektene hennes bygger på en dyp kjærlighet til europeisk musikkultur, fra viser, klassisk til folkemusikk. I 2017 fikk hun Statens arbeidsstipend for å skape albumet "Håpets Kappe". Her ønsker hun å speile dagens Europa ved også å komponere musikk til en moske og en synagoge. I tillegg synger hun egne melodier til tekster om fred, og grønt budskap, fra flere religiøse tradisjoner. Å stå opp for jorda uavhengig av tro og livssyn. Molland har studert fem år ved Østlandets Musikkonservatorium, og har Storfag i musikk fra Universitetet i Oslo. Hun er også tildelt Oslo Bys Kunstnerpris.

liessemHelmuth M. Liessem
Generalsekretær i stiftelsen CRUX


10:20

Håp som problem og uro som ressurs i diakonal handling
Snakker vi for lett og enkelt om håp i kristne sammenhenger? Ønsker vi håp? Håp for oss som samfunn krever endringer. Kan etisk uro være en ressurs? Uroen beveger oss. Når er den et kompass i diakonien?

sturla-stalsett-svarthvittSturla Stålsett
Professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelige høyskole

Stålsett leder p.t. en forskningsgruppe om migrasjon, minoriteter og marginalisering. Stålsett ledet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo fra 2006-2013. Han ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som leverte utredningen: Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk (NOU 2013:1). Et grunntema han interesserer seg for er sårbarhet. Hva er den menneskelige sårbarhetens implikasjoner, i etisk, teologisk og politisk perspektiv?

ragnhild-svarthvittRagnhild Narvestad Hungnes
Diakon i Ris menighet og Diakonhjemmet Omsorg

Hungnes har diakoniutdanning fra MF vitenskapelige høyskole og VID vitenskapelig høgskole, og har forsket på LHBT+ personers gudsbilder og selvbilder i forbindelse med sin masteravhandling. Hun har også et stort engasjement for klima og har arrangert flere større bærekraftaktiviteter i menighetene hun har jobbet i. Hun er videre opptatt av at kirken skal reise folk og skaperverk opp, fremfor å selv være en del av problemet

olav-bilde-280x280
Olav Lægdene
Diakon – for tiden leder for Bymisjonssenteret i Oslo

Lægdene er utdannet sosionom og diakon. Han har jobbet som diakon i Torshov kirke i 10 år, var  deretter leder for Nadheim i 13 år, et prostitusjonstiltak i regi av Kirkens Bymisjon. Under prostitusjonstiltaket lå også et shelter for personer utsatt for menneskehandel, ca 10 plasser på skjermet adresse. Han har vært leder for Bymisjonssenteret i Oslo, inkludert Tøyenkirken de siste 3 årene.  

11:20

PAUSE

11:45

"Fra problembarn til problemløser"
alexander-skadberg-rev

Alexander Skadberg deler historien om sin egen vanskelige oppvekst og gir innsikt i hvordan vi kan hjelpe de som sliter mest ut av mørket. Det er ærlig, rått og inspirerende.

I foredraget ønsker Alexander å lette på sløret. Han deler sin historie og innsikt, og hjelper barn og ungdom til å gå fra å være problembarn til å bli problemløsere ved hjelp av tiltak som faktisk virker, slik han har klart selv. Du blir kjent med personen som gjorde om sin utfordrende hverdag, til en hverdag fylt med mestring, mot og ståpåvilje. Alexander er en prisbelønnet foredragsholder. I 2019 ble han utnevnt Bodø-ambassadør og ble tildelt Terje Nilsens ærespris, og i 2023 Hederspris fra Krisesenteret i Salten for sin foredragsvirksomhet. Les mer her. 

12:45

LUNSJ

13:45

SEMINARER
Velg ett av følgende seminarer:

Seminar 1
Mennesker på flukt
-om solidaritet, håp og handling

Rune Berglund Steen
Forfatter og aktivist Steen vil i sitt innledningsforedrag gi et bakteppe for dagens flyktningesituasjon.Steen står bl.a bak boka «Solidaritet nå – et kampskrift for mennesker på flukt». Han har jobbet med asylpolitikk og menneskerettigheter siden 1999,blant annet som fagsjef i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og som leder for Antirasistisk Senter.

Andre del av seminaret tar for seg noen erfaringer fra samarbeid mellom kommuner og menigheter om integrering av flyktninger. Prostidiakonen i Søndre Follo prosti har i 4 år hatt et tett samarbeid med Introduksjonsordningen ved Ås læringssenter, voksenopplæringen for kommunene Ås, Frogn og Vestby. Etter hvert har flere menigheter blitt trukket inn i samarbeidet. Dette har resultert i gode møter mellom mennesker, og hjulpet flyktninger i deres vei til integrering i lokalsamfunnet.

Atle Eikeland
Prostidiakon i Søndre Follo prosti, og utdannet sosionom og diakon, med videreutdanning i flerkulturell forståelse. Han har tidligere jobbet som ungdomsdiakon, saksbehandler i kommunal barneverntjeneste og med fosterhjemsformidling i Bufetat.

Halvor Bekken Aschim-Teigum
Ungdomsdiakon i Ås, og utdannet musikkpedagog og diakon. Han har skrevet master om «Felting», og har lang erfaring med ungdomsarbeid i menighet.

Seminar 2
Diakoniens samfunnsrolle
-muligheter, utfordringer og dilemmaer

Innlegg ved Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX.
Påfølgende panelsamtale med følgende deltakere:

  • Helmuth M. Liessem, generalsekretær i CRUX
  • Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander på Diakonhjemmet
  • Mette Svanes, kirkeverge i Bergen
  • Bård Andres Bårdsen, kirkeverge i Moss, og leder for Norges kirkevergelag

Ordstyrer: Ingvill Elvestad Meltvedt, leder for informasjon og samfunnskontakt i CRUX.

Seminar 3
Panelsamtale
Tema: Barn med ufrivillig skolefravær og deres familier
- Hva gjør kommuner?
- Hva gjør diakonivirksomheter?

Familier med barn som av ulike grunner ikke makter å møte opp på skolen har for ofte erfart at de blir gjenstand for oppmerksomhet fra barnevernet i kommunen.

Kommunene har fått økt ansvar gjennom endringer i en rekke lover med virkning fra 2022. Stikkord er plikt til bedre koordinering mellom ulike instanser og oppnevning av barnekoordinator.

Kommunale tiltak varierer, og vi spør hva diakonale virksomheter gjør og kan gjøre for familiene til barn med ufrivillig skolefravær – og hvor realistisk det er å finne økonomisk støtte for en slik økt innsats.

I panelet sitter:

  • Geir Holtan Møller, seniorforsker ved Telemarksforskning og medforfatter av nye artikler om ufrivillig skolefravær
  • Lise Benedicte Grung, daglig leder i stiftelsen 10. august som driver et minne- og læringssenter i al-Noor-moskeen i Bærum for at terrorangrepet i 2019 skal skrives inn i den norske kollektive hukommelsen. Grung har erfaring som mor til barn med ufrivillig skolefravær
  • Janne Dale Hauger, rådgiver forebygging i Blå Kors Norge som driver flere skoler og chat-sentrene SnakkOmMobbing og SnakkOmPsyken.

Samtalen ledes av Hans Morten Haugen, styremedlem i stiftelsen Diakonova, og er til daglig professor ved VID vitenskapelige høgskole.

Seminar 4
Hva er god diakoni nå?
Vi inviterer til Posterpresentasjoner av tiltak, masteroppgave, artikkel el. knyttet til tema i overskriften.

I urolige tider er arbeidet ute i lokalsamfunnet og i organisasjonene med på å finne løsninger og bygge trygghet og tillit. Det skjer mye positivt og spennende både i menigheter og i organisasjoner, og det er skrevet mange gode artikler og masteroppgaver. Diakonikonferansen vil gjerne bidra til at kunnskap blir kjent og delt. Derfor inviterer vi deltakere til å bidra med poster og en posterpresentasjon på Diakonikonferansen.

Deltakere som bidrar med poster og posterpresentasjon får rabatt på konferansen. Konferanseavgift for de som bidrar med poster og posterpresentasjon: kr. 600,- pr person for begge dager. Gå inn på påmelding og kryss av for «Deltakere med posterpresentasjon». 

15:30

PAUSE med snacks

15:45

KONSERT: "Håpets kappe"
solfrid-revidert
Solfrid Molland og ensemble
Vi har mange ulike religioner, men bare én jord. Å stå opp for jorda vår sammen, på tross av ulik tro og livssyn er den bærende ideen bak albumet og konserten Håpets Kappe. I de store verdensreligioners hellige skrifter finner vi et fredsbudskap og sterke tekster om å ta vare på skaperverket.

Medvirkende:
Solfrid Molland (sang/piano/trekkspill), Hayden Powell (trompet), Daniel Lazar (fiolin), Nawar Alnaddaf (oud/vokal) og Jo Skaansar (kontrabass).

16:45

PROGRAMSLUTTOppdatert