Gå til innholdet
bannerbilde
* For detaljert program, se menyknappene for konferansedagene til venstre.

Torsdag 9.november

Konferansier: Ruth Ingrid Ulstein Bøe, stiftelsen CRUX

09:00 REGISTRERING - kaffe/te og noe å bite i
10:00 ÅPNING
Solfrid Molland og Helmuth M. Liessem               
10:20  Håp som problem og uro som ressurs i diakonal handling
Sturla Stålsett, Hanne Louise SalvesenOlav Lægdene

11:20 PAUSE
11:45 Fra problembarn til problemløser
Alexander Skadberg
12:45 LUNSJ
13:45 SEMINARER - velg ett seminar 

Seminar 1 (Galleri Sør)
Mennesker på flukt - om solidaritet, håp og handling

Seminar 2 (Atrium Sør)
Diakoniens samfunnsrolle - muligheter, utfordringer og dilemmaer 

Seminar 3 (Atrium Nord)
Panelsamtale: Barn med ufrivillig skolefravær og deres familier
                      

15:30 PAUSE med kaffe og te
15:45 KONSERT: "Håpets kappe"
Solfrid Molland og ensemble               
16:45 PROGRAMSLUTT

Fredag 10. november

Konferansier: Sigrid Flaata, Kirkerådet

09:00 UTDELING AV DIAKONIPRISEN 2023
09:15 Mellom uro og handling
Thomas Østbye
10:15 PAUSE
10:40 Livsfølelse og håp
Gry Stålsett        
11:30 LUNSJ
12:15 SEMINARER - velg ett seminar

Seminar 1 (Galleri Nord)
Grønt ungdomsarbeid

Seminar 2 (Atrium Nord)
Sorgstøttearbeid i et diakonalt perspektiv

Seminar 3 (Galleri Sør)
Pilegrimer langs samme vei

Seminar 4 (Atrium Sør)
Hva er god diakoni nå? Posterpresentasjoner

13:00

14:00

14:15


15:00
Pause: Kaffe og te

Avslutning av seminarprogram

GUDSTJENESTE
med musikk og nattverd 
Kantor Elisabeth Vatn m.fl
 
VEL HJEM

 
   
   
 
Oppdatert