Gå til innholdet

09:00

KONFERANSIER
sigrid-flaata-rev-3
Sigrid Flaata
Seniorrådgiver, Kirkerådet
ÅPNING og 
UTDELING AV DIAKONIPRISEN 2023
Diakoniprisen deles ut av stiftelsen CRUX ved generalsekretær Helmuth M. Liessem, i samarbeid med Det Norske Diakonforbund ved generalsekretær Hanne Louise Salvesen.

09:15

Mellom uro og handling

thomas-ostbye-002Thomas Østbye
Dokumentar- og kunstfilmskaper og aktivist

Filmene hans er vist på kino, TV, festivaler, demonstrasjoner og gallerier som Noplace (Oslo), Nordnorsk kunstnersenter (Svolvær) og Høg Standard (Oslo). Filmene er ofte knyttet til aktuelle politiske forhold. Han har tidligere laget filmer som for eksempel Imagining Emanuel (2011), Out of Norway (2014), HUMAN (2009)Han har blitt nominert, og vunnet, en rekke priser for filmene sine. Østbye jobber også med foto og installasjonskunst. Filmene "Enhver har rett til" (2021) og "Å stille seg i veien"(2022) inngår i en trilogi om kampstrategier mot klima- og økologisk kollaps. Verkene er rent observerende dokumentarfilmer som gir innblikk i to ulike strategier for å motarbeide utdelingen av letelisenser for olje i Norge. Filmene følger kampen i rettsvesenet og ved bruk av sivil ulydighet.

10:15

PAUSE

10:35

Livsfølelse og håp
gry-stalsett-revGry Stålsett
Psykologspesialist og førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole

Stålsett er emne ansvarlig i religionspsykologi og har vært faglig medansvarlig for Arbeidsveiledningsutdanningen (ABV) og pastorallederutdanningen (PLU) ved MF vitenskapelig høyskole. Stålsett har tatt doktorgrad på eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner og er en av Norges fremste eksperter på skam. Hun er og spesialpsykolog ved Modum Bad, der hun har arbeidet i over tjue år med blant annet tilbakevendende depresjoner, komplisert sorg og kriser, og er blant annet tilknyttet arbeidet ved avdeling Villa Sana på Modum Bad.

11:30

LUNSJ

12:15-
14:00

SEMINARER
Velg ett av følgende seminarer:

Seminar 1 (Galleri Nord)
Grønt ungdomsarbeid
Asbjørn Finnbakk, rådgiver diakoni Stavanger bispedømmekontor
Eivind Kråvik, prest Stavanger bispedømme

Den siste tiden har mediebildet vært preget av et globalt ungdommelig klimaopprør, som både engasjerer og motiverer til handling blant den yngre generasjonen.

  • Hvordan møter kirken dette engasjementet og det grønne skiftet?
  • Hvilke verktøy og tiltak kan vi som lokal kirke iverksette i møte med den sterke ungdomsbevegelsen og vårt forvalteransvar?
  • Hvordan kan dette styrke den lokale menigheten og ungdomsarbeidet?

Det vil også bli gitt innspill og verktøy til metoder som har vist seg effektive i ungdomsarbeid knyttet til denne tematikken.

Seminar 2 (Atrium Nord)
Sorgstøttearbeid i et diakonalt perspektiv 
Knut Andersen, klinisk sosionom

  • Om tap og sorgstøtte i et samfunnsperspektiv, og i et individuelt perspektiv. To-prosess- modell og begrepet «grief literacy»

Andersen har arbeidet med etterlatte i 20 år ved Akershus Universitetssykehus. Han leder et prosjekt om sorgstøtte i Ukraina. Andersen har hovedansvaret for videreutdanningen i sorgstøttearbeid på VID, og har en bi-stilling ved universitetet i Oslo vedrørende behandling av forlenget sorglidelse.

Seminar 3 (Galleri Sør)
Pilegrimer langs samme vei
Jon-Arne Frøyland, virksomhetsleder, CRUX Hamartiltakene
Darin Elvemo, virksomhetsleder, CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø.
I tillegg bidrar frivillige, deltakere og representanter fra menighetene.

Kan felles naturopplevelser, fysiske utfordringer og gode samtaler om livet, tro og tvil, bidra til endringer for mennesker som sliter?

Fem oppfølgingssentre i stiftelsen CRUX og fem menigheter i Den norske kirke fant en ny samarbeidsform i prosjektet «Pilegrimer langs samme vei».

Prosjektet gjorde diakoni til noe håndfast og sammen fikk vi til mer enn vi kunne fått til hver for oss, i fem byer. Kom å bli inspirert til samarbeid og verdiskapning i tråd med FNs bærekraftmål.

Seminar 4 (Atrium Sør)
Hva er god diakoni nå?
-Posterpresentasjoner: Vi inviterer til presentasjoner av tiltak, masteroppgave, artikkel el. knyttet til tema i overskriften.

I urolige tider er arbeidet ute i lokalsamfunnet og i organisasjonene med på å finne løsninger og bygge trygghet og tillit. Det skjer mye positivt og spennende både i menigheter og i organisasjoner, og det er skrevet mange gode artikler og masteroppgaver. Diakonikonferansen vil gjerne bidra til at kunnskap blir kjent og delt. Derfor inviterer vi deltakere til å bidra med poster og en posterpresentasjon på Diakonikonferansen.

Deltakere som bidrar med poster og posterpresentasjon får rabatt på konferansen.

13:00

14:00

14:15-15:00

Pause med kaffe og te

Avslutning av seminarprogram

GUDSTJENESTE med musikk og nattverd

Kantor Elisabeth Vatn 
vatn


 

 


Oppdatert