Gå til innholdet
erle-med-armene-bak-nakken
CRUX hjem - Solstrand tilbyr både fosterhjem og beredskapshjem. 

Fosterhjem 

Fosterhjem er et langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner. 

Alle våre fosterhjem får grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs. Videre gjennomgår alle fosterhjemmene Circle of Security–parenting kurs i gruppe (COS-P). COS-P er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert behandlingsmodell som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre. 

Hjemmene får også opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO), om hvordan forstå barnets følelser og atferd i lys av hva det har opplevd, samt de metoder og intervensjoner som følger av denne forståelsesrammen. I tillegg arbeides det etter prinsippene til Parent Management Training-Oregon (PMT-O). Veiledning av hjemmene gis blant annet ut fra ovennevnte metoder. 

Beredskapshjem 

Dette er et midlertidig omsorgstilbud i akuttsituasjoner og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Våre beredskapshjem tar imot barn i alderen 0-18 år. 

Om avdelingen
Fosterhjemsavdelingen holder til i Solstrandveien 27 i Kopervik. Avdelingsleder og fagkonsulenter har som oppgave å følge opp familiene og barna som bor i beredskapshjemmene og fosterhjemmene våre. Det er miljøterapeuter, fritidskontakter og støttehjem tilknyttet familiene slik at hvert barn får et godt og individuelt tilpasset tilbud.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert
Solstrand_Kampanje_Fosterhjeskurs_960x540
"Jeg har noe viktig å si deg"!  
Se vår lille filmsnutt om å bli fosterhjem.