Gå til innholdet
Vi er opptatt av å gi de pårørende som ønsker det informasjon om tilbudet vårt.
Solastranda
Er du pårørende? Ta gjerne kontakt med oss. 
Det er ikke egne aktiviteter for pårørende, men har fokus på pårørendearbeid ved behov. Vi er åpne for pårørende etter avtale.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post for en avtale. 
Oppdatert