Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter er et treffpunkt for samvær og fellesskap, og utgangspunkt for aktiviteter og turer. Vi ønsker å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer.
crux-ovre-eiker-oppfolgingssenter
CRUX bruktbutikk er et arbeidstreningstilbud.
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter 
Vi ønsker å være et treffpunkt for samvær og fellesskap og har fokus på individuell oppfølging, arbeidstrening, aktiviteter og turer. Deltakerne våre må være fylt 18 år og bosatt i Øvre Eiker kommune.

CRUX bruktbutikk og kafe
Vi åpnet bruktbutikken høsten 2008. Dette er også en arbeidstreningsarena med varierte arbeidsoppgaver for alle deltakere som er hos oss. her er det også en liten kafekrok hvor vi selger kaffe, vaffel og saft. Vi ønsker å være en sosial arena for våre deltagere og kunder. Derfor er vi i 2019 blitt Skravlekoppkafe.

CRUX Vedlikehold
CRUX vedlikehold tilbyr arbeidstrening og arbeidsrettet aktivitet. Vi påtar oss oppdrag både for kommune, bedrifter og privatpersoner. Oppdrag vi påtar oss er varierte og kan variere gjennom sesongen. Vi utfører hagearbeid, plenklipp, hekkeklipp, stubbefres, snømåking, henting og kjøring av varer til CRUX Bruktbutikk, flytting ol. Vi har et lite snekkerverksted hvor vi lager egenproduserte ting av gjenbruksmateriale og pusser opp møbler.

Fellesskap
Hver dag er det felles lunsj hvor deltakere og frivilige er med og lager maten. Dette er et viktig møtepunkt i løpet av dagen, hvor de som jobber ute i CRUX Vedlikehold, i bruktbutikken og deltakere inne på senteret møtes til måltid og fellesskap. Vi har ulike aktiviteter på det kreative rommet. Deltakerne er med på kjøkkenaktiviteter, og holder orden i lokalene, både ute og inne. Det arrangeres filmkvelder i våre lokaler, og vi har en fast turdag i løpet av uken som mange deltar på.

Brukermedvirkning
Vi ønsker at alle deltakere skal ha reell innflytelse på tilbudet og tjenestene vi leverer. Det er deltakerne som med sin tilstedeværelse og uttrykte behov avgjør hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

Deltakerne har innflytelse gjennom:
• Ett av medlemmene i driftsstyret kan ha brukererfaring
• Deltakere kan innkalles til styremøter med talerett
• Deltakerne har egen tillitsmann som skal ivareta deres rettigheter
• Husmøter med deltakere og ansatte
• Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner
• Når vi har offentlige gjester legger vi til rette for at deltakere som ønsker det, deltar i programmet
• Deltakere setter opp mål og er aktiv i forhold til handlingsplan
• Forslagskasse.

Ansatte og frivillige
Våre ansatte har variert utdanning og yrkeserfaring, og utgjør et godt fagteam. I tillegg har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillighet hos oss? Ta gjerne kontakt.

Verdier
Vår ambisjon er: Vi gjør verden litt bedre. Det finnes alltid muligheter. I CRUX jobber vi ut fra fire kjerneverdier:
Helhjertet og Raus.
Dristig og solid. 

Beliggenhet
Vi holder til i Hokksund sentrum i Øvre Eiker kommune.

Historikk
Virksomheten startet opp i 2007. Da ble det inngått en avtale mellom Øvre Eiker kommune og stiftelsen CRUX om å starte oppfølgingssenter, og en intensjon om etablering av boligtiltak for brukere med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet.Oppdatert