Gå til innholdet
bakkalokket-med-ole-paus

Sommerstengt
Vi holder stengt i uke 29-31

Covid-19

Etter henstilling fra norske myndigheter, og for å begrense spredningen av korona, har vi for tiden begrenset med aktiviteter og tilbud. Deltakerne vil følges opp etter avtale. Vi beklager dette, og gleder oss til å komme sterkere tilbake straks det lar seg gjøre. Følg med på vår Facebook-side så lenge.


CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Pårørende er også en viktig målgruppe for arbeidet vårt. 

Av hensyn til alle som skal være en del av CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert