Gå til innholdet
08a7459_highres
Etter henstilling fra norske myndigheter, og for å begrense spredningen av koronaviruset, er våre tilbud nå svært begrenset. Klikk inn på våre tiltak for status om drift.

CRUX Hamartiltakene er et tilbud til mennesker som ønsker å arbeide med endring for et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. 

Hamartiltakene har ulike tiltak og tilbud:
  • CRUX Barm oppfølgingssenter 
  • CRUX Arbeideren 
  • CRUX boligtiltaket Folkestadsgate 
  • CRUX flyttebyrå 
  • Oppfølgingsklassen

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert