Gå til innholdet
crux-tilja-oppfolgingssenter
Vi er et oppfølgingstilbud i Skien for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på å bygge nye nettverk, hvor du kan delta på aktivitet og turer, samt få individuell oppfølging. Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert