Gå til innholdet
crux-tilja-oppfolgingssenter
Vi er et oppfølgingstilbud i Skien for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på å bygge nye nettverk, hvor du kan delta på aktivitet og turer, samt få individuell oppfølging. Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Ta kontakt
Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Stiftelsen CRUX driver tjenester innen:

  • Barnevern: Barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og besøkshjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom)
  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Dagsenter til mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert