Gå til innholdet
Vi ser på familie og pårørende som viktige ressurser i ungdommens liv. 
Solastranda
Vi ønsker tett kontakt med pårørende. 
Det er viktig at nettverk og familie involveres i hverdagen til våre ungdommer.
  • Vi jobber for å stimulere til positiv kontakt og samhandling mellom familie og ungdom. 
  • Hver uke blir foreldre / foresatte ringt opp og informert om hvordan uka har vært. Om noen ønsker tettere kontakt vil vi legge til rette for det. 
  • Foreldre og foresatte inviteres til å delta i ansvarsgruppemøtene.

Besøk av pårørende
Pårørende er velkomne til å komme på besøk. På grunn av mange gjøremål og flere beboere, vil det være nødvendig at dere kontakter avdelingen i forkant og gjøre en avtale, slik at vi på best mulig måte kan tilpasse oss et besøk.

Pårørende kan alltid ta kontakt med oss om det er behov for å drøfte temaer som berører vårt arbeid med ungdommen. Vi vil imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre.
Oppdatert