Gå til innholdet
bakkalokket-med-ole-paus
Hva gjør vi?
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Pårørende er også en viktig målgruppe for arbeidet vårt. 

Av hensyn til alle som skal være en del av CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert
jente-med-rodt-har
Pårørendesenteret
Åpent hver mandag kl. 15-20

Du er velkommen til å komme og gå som du vil. Bli lenge eller kort. Bli kjent med flere, eller ta en prat med en ansatt i tosomhet. Vi tilbyr noe godt å spise, varm kaffe – og lav dørterskel. 

På grunn av korona møtes vi mer ute enn inne for tiden. Følg med på Facebook for møtesteder og påmelding, eller ta kontakt: parorende.kalfarhuset@stiftelsencrux.no

facebook-logo-psd