Gå til innholdet
lek-_082_1
CRUX foreldre og barn - Solstrand er et frivillig hjelpetiltak i Haugesund for vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov, der barna er i alderen 0-6 år. Her kan du bo med familien din og få hjelp til å utvikle foreldreferdigheter, slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Senteret er døgnbemannet hele året. 

Vi fokuserer på å styrke relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas.

Hvordan søker man om plassene hos oss? 
Det er kommunal barneverntjeneste som søker Bufetat region vest om opphold hos oss, som et hjelpetiltak for barnefamilier de er i kontakt med (jf. Bvl §4-4, 2.ledd). Vi blir deretter kontaktet av Bufetat region vest, som vi har driftsavtale med. Det er de som tar stilling til hvem som skal få plass hos oss. 
Oppdatert