Gå til innholdet
diakonikonferansen2021_stiftelsencrux2-002-5.juli

For første gang vil Diakonikonferansen arrangeres i tre byer: Deler av programmet skjer på de ulike lokasjonene, mens andre innslag streames direkte fra Oslo. Konferansen fordrer fysisk oppmøte. Det er ikke mulig å følge konferansen digitalt. Konferansen arrangeres på disse stedene i OsloSandnes og Tromsø.

Program

Påmelding innen 28.oktober 2021

NB! De som er påmeldt etter 22.oktober kan ikke påregne spesialmat.  

Hva koster et menneske?

Norge er blitt et samfunn med raskt økende forskjeller, krav til å være vellykket, et evig press på kostnader, effektivisering og vekst, og en tro på at markedet kan løse alt. Mange av oss henger ikke med, passer ikke inn, når ikke opp, er syke eller gamle. Veien er kort til å bli et menneske med en prislapp – en kostnad. 

Diakonikonferansen 2021 spør hvilke oppgaver diakonien har i et samfunn som setter prislapper på mennesker, og hvordan vi kan skape et samfunn der alle har en likeverdig plass. Hvor står kampen for menneskesyn, verdighet og inkluderende fellesskap? Tar vi oss egentlig tid til å snakke om hvilke verdier som er viktige, hva som motiverer oss, og hva vi tror på? Det blir foredrag, kulturinnslag, samtaler i sofaen, seminarer, diakoniprisutdeling og gudstjeneste. 

Om Diakonikonferansen

Diakonikonferansen er en landsdekkende konferanse som arrangeres hvert annet år over to dager. Den henvender seg til medarbeidere i menigheter og diakonale organisasjoner / institusjoner, til studenter og andre interesserte.

Konferansen er et samarbeid mellom stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet. 

Vi takker Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Stavanger bispedømmeråd og Kirkerådet for økonomisk støtte til årets konferanse.

Oppdatert