Gå til innholdet
dsc_0332
CRUX stiftelsen Rostad driver en barnevernsinstitusjon i Inderøy, Rostad Skole A/S og Agrovin A/S. 

Barnevernsinstitusjonen er et tilbud for barn og unge i alderen 12-18 år med store omsorgsbehov. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 20 institusjonsplasser. Ungdommene kommer hovedsakelig fra Region Midt Norge.

Rostad Skole A/S drives av CRUX stiftelsen Rostad, og tilbyr egen grunnskole knyttet til institusjonen. 

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert