Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX ser sine tjenester som en del av en større tiltakskjede. Vi har et omfattende og godt samarbeid med offentlige og private tiltak innen helse- og sosialfeltet, samt med ulike frivillige organisasjoner.
CRUX helse og oppvekst 
Våre offentlige samarbeidspartnere og oppdragsgivere er:
 • Bufetat og kommuner (barnevern)
 • Helse Sør-Øst RHF og kommuner (psykisk helsevern) 
 • Helse Vest RHF og kommuner (rus- og avhengighetsbehandling)
 • Kristiansand kommune (utviklingshemmede)

CRUX mestring og fellesskap
Våre oppfølgingsvirksomheter samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner, som for eksempel: 

 • Kommuner
 • NAV
 • Helsedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Husbanken
 • Friomsorgen
 • Brukerorganisasjoner
 • Andre frivillige organisasjoner og menigheter

I CRUX legger vi vekt på et tett og forpliktende samarbeid med offentlige myndigheter og andre private, ideelle organisasjoner. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Oppdatert