Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX ser sine tjenester som en del av en større tiltakskjede. Vi har et omfattende og godt samarbeid med offentlige og private tiltak innen helse- og sosialfeltet, samt med ulike frivillige organisasjoner.

Seksjon barnevern og helse
Våre offentlige samarbeidspartnere og oppdragsgivere er:
  • Bufetat og kommuner (barnevern)
  • Helse Sør-Øst RHF og kommuner (psykisk helsevern) 
  • Helse Vest RHF og kommuner (rus- og avhengighetsbehandling)
  • Kristiansand kommune (utviklingshemmede)

Seksjon oppfølging
Våre oppfølgingsvirksomheter samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner, som for eksempel: Kommuner, NAV, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Husbanken, friomsorgen, brukerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og menigheter.

Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Vi legger vekt på et tett og forpliktende samarbeid med offentlige myndigheter og andre private, ideelle organisasjoner.   
Oppdatert