Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX ser sine tjenester som en del av en større tiltakskjede. Vi har et omfattende og godt samarbeid med offentlige og private tiltak innen helse- og sosialfeltet, samt med ulike frivillige organisasjoner.
bua-jarlegarden
BUA Steinkjer er et eksempel på samarbeid mellom CRUX Jarlegården oppfølgingssenter og Steinkjer kommune. Her kan innbyggerne låne sportsutstyr gratis. 
CRUX helse og oppvekst 
Våre offentlige samarbeidspartnere og oppdragsgivere er:
 • Bufetat og kommuner (barnevern)
 • Helse Sør-Øst RHF og kommuner (psykisk helsevern) 
 • Helse Vest RHF og kommuner (rus- og avhengighetsbehandling)
 • Kristiansand kommune (utviklingshemmede)

CRUX mestring og fellesskap
Våre oppfølgingsvirksomheter samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner, som for eksempel: 

 • Kommuner
 • NAV
 • Helsedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Husbanken
 • Friomsorgen
 • Brukerorganisasjoner
 • Andre frivillige organisasjoner og menigheter

I CRUX legger vi vekt på et tett og forpliktende samarbeid med offentlige myndigheter og andre private, ideelle organisasjoner. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Oppdatert