Gå til innholdet
08a6428_highres
CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse i Norge som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, har over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. 
CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Stiftelsen CRUX har også ett tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Stiftelsen CRUX driver nonprofit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

I CRUX arbeider vi for at mennesker skal se mulighetene i seg selv og sin fremtid. Det finnes alltid muligheter. Vi er medvandrere som står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. I CRUX ønsker vi å gjøre verden litt bedre. Vi har valgt oss fire kjerneverdier: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

PRESSEKONTAKTER

Hovedkontor (Oslo)
Ingvill Elvestad Meltvedt
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
Tlf. 472 32 769
i.e.meltvedt@stiftelsencrux.no

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær 
Tlf. 970 66 127 / 23 32 75 50
h.liessem@stiftelsencrux.no

Last ned bilder av generalsekretær
Last ned bilde (sv/hv)
Last ned bilde (farge)

CRUX helse

CRUX Bergfløtt behandlingssenter(Lier)
Mette Dyve
Klinikksjef
Tlf. 926 84 636
m.dyve@stiftelsencrux.no

CRUX Kalfaret behandlingssenter (Bergen)
Tordis Stokke 
Klinikksjef
Tlf. 416 46 982 / 55 33 77 00 
t.stokke@stiftelsencrux.no

CRUX Verksgata behandlingssenter (Stavanger)
Hilde Margrethe Bru-Aarstad
Klinikksjef 
Tlf. 922 17 635
hm.bru-aarstad@stiftelsencrux.no

CRUX foreldre og barn

Anne-Grethe Andreassen
Enhetsleder 
Tlf. 943 26 644
ag.andreassen@stiftelsencrux.no

CRUX institusjon

Behandling (Bergen) 
Ann Christin Sandsengen
Institusjonsleder
Tlf. 976 89 922
a.c.sandsengen@stiftelsencrux.no

Omsorg (Bergen) 
Camilla Haugland
Institusjonsleder
Tlf. 452 42 632
c.haugland@stiftelsencrux.no

Haugalandet
Anne Kvilhaug
Institusjonsleder 
Tlf. 924 71 808
a.kvilhaug@stiftelsencrux.no

CRUX stiftelsen Rostad (Inderøy)
Remy Breivikås
Institusjonsleder
Tlf. 920 66 228
remy.breivikas@stiftelsencrux.no

CRUX oppfølging

Hallvard Hordvik
Enhetsleder 
Tlf. 945 03 836
h.hordvik@stiftelsencrux.no

CRUX mestring og fellesskap 

CRUX Hamartiltakene
(CRUX Barm oppfølgingssenter / CRUX Arbeideren / CRUX flyttebyrå / BUA Hamar)
Jon-Arne Frøyland
Virksomhetsleder
Tlf. 930 43 604
ja.froyland@stiftelsencrux.no

Crux oppfølgingssenter (Sandnes)
Kjetil K. Tjessem
Virksomhetsleder 
Tlf. 473 51 548
k.tjessem@stiftelsencrux.no

CRUX Huset oppfølgingssenter (Tromsø)
Darin Elvemo
Virksomhetsleder 
Tlf. 982 15 514 / 77 64 09 90
d.elvemo@stiftelsencrux.no

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter (Steinkjer)

Jørn Holmen
Virksomhetsleder
Tlf. 930 31 380 / 74 16 48 18
j.holmen@stiftelsencrux.no

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter (Bergen)
Ann-Hege Brustad
Virksomhetsleder
Tlf. 412 60 053
ah.brustad@stiftelsencrux.no

CRUX Tilja oppfølgingssenter (Skien)
Alexander Hoffsbakken Egeland
Virksomhetsleder 
Tlf. 977 61 786
a.h.egeland@stiftelsencrux.no

CRUX Vindfanget oppfølgingssenter (Os)
Ann-Hege Brustad
Virksomhetsleder
Tlf. 412 60 053
ah.brustad@stiftelsencrux.no

CRUX Moholt (Trondheim)
Ragnhild Dragsjø
Virksomhetsleder 
Tlf. 980 66 059
r.dragsjo@stiftelsencrux.no

CRUX Torridalsveien Aktivitetshus (Kristiansand)
Oddny Tesaker Hystad
Virksomhetsleder
Tlf. 458 54 557
o.t.hystad@stiftelsencrux.no

Nøkkeltall
Det er over 600 ansatte i CRUX. I tillegg har vi over 160 aktive frivillige medarbeidere som bidrar med en stor innsats som tilsvarer betydelig årsverk. Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidrar også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter. 

Inntekter
Hoveddelen av stiftelsen sine inntekter kommer av samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter består av leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter. 

Virksomheten driver not-for-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

Målsetting
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Ledelse 
Styreleder
Hege Feet-Askvik

Administrativ ledelse
Helmuth M. Liessem, generalsekretær 
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, seksjonsleder (seksjon oppfølging) 
Maria Schefte, seksjonsleder (CRUX helse og oppvekst)
Øyvind Hov, økonomi- og eiendomssjef
Marthe Lundby Espenes, kvalitetsleder
Arnt-Helge H. Ljoså, HR-leder

Kontaktinformasjon 

Les mer om CRUX

Oppdatert