Gå til innholdet
minka-med-lys-korrekt-mal-og-ill.foto
CRUX Styve Gard gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 10–18 (23) år, som av ulike årsaker trenger støtte og hjelp. Vi arbeider i hovedsak på oppdrag for Bufetat, Oslo kommune, Bergen kommune og omegnskommuner til Bergen.

Vi har et bredt og helhetlig tilbud til ungdom. CRUX Styve Gard tilbyr behandling i institusjon, rekruttering og oppfølging av forsterkede fosterhjem, ettervernstiltak og hjemmebaserte hjelpetiltak. I tillegg kan vi tilby individuelt tilpasset avlastning til foreldre og fosterhjem.

Vi er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Styve Gard
Oppdatert