Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter er et rusfritt tiltak som tilbyr individuell tilpasset oppfølging til personer som sliter med rus og/eller kriminalitet, eller som står i fare for å falle utenfor skole, arbeid, familie og sosialt nettverk på grunn av slike problemer.
maltid
CRUX Huset holder til i hyggelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum.
Målgruppe
CRUX Huset oppfølgingssenter er for kvinner og menn over 18 år, som fortrinnsvis bor i Tromsø kommune. I tillegg har vi et tilbud til pårørende.

Målsetting
Vi ønsker å være et oppfølginstilbud til mennesker som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner ikke mestrer det ordinære arbeidslivet. Vårt fokus er å styrke de gode valgene, og at deltakerne skal få på plass viktige ting i livet; Helse, egnet bolig, økonomi, arbeid, skole og utdanning, fritidsinteresser, med et særlig fokus på nettverk.

Brukermedvirkning

Deltakerne er med på å legge til rette for turer og aktiviteter. De mest aktive bidrar i stor grad i det miljøskapende arbeidet. Det er oppnevnt representanter med brukererfaring til driftsstyret.

Ansatte og frivillige
Oppfølgingssenteret har to årsverk. Våre ansatte er godt kvalifisert innen rus- og sosialfag, i tillegg til årelang erfaring fra rusarbeidet. Vi har også mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter?

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i Stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Vi holder til i hyggelige lokaler i Grønnegata 12 i Tromsø sentrum.

Historikk
Huset oppfølgingssenter har vært drevet i Tromsø av Kirkens Sosialtjeneste siden 2001.

Oppdatert