Gå til innholdet
to-i-sofaen
Sommerstengt
Vi holder sommersteng i perioden 6. juli-2.august.

CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø er for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til rusproblematikk, psykiske utfordringer eller kriminalitet.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle på CRUX Huset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert