Gå til innholdet
bergflottbanner-speilvendt
CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et behandlingstilbud for mennesker med schizofreni / psykoseproblematikk. Vi har avdelinger i Lier og Drammen kommuner.

Gjennom en oppdragsavtale mellom stiftelsen CRUX og Helse Sør-Øst RHF, er vi en del av det samlede psykiatriske spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen og vi ligger under Fritt Sykehusvalg.

Vi er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Bergfløtt Behandlingssenter
Oppdatert