Gå til innholdet
Vi er opptatt av samarbeid  for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. 
KirkensSosialtjeneste_014
Samarbeid er sentralt for oss.
Vi deltar i ansvarsgrupper rundt den enkelte bruker 1-2 ganger pr. år. I disse gruppene sitter pårørende, primærkontakter fra boligene, lærere og representanter fra spesialhelsetjenesten osv.
Vi trekkes også med når det lages individuelle planer (IP) for den enkelte bruker.

Samarbeid med pårørende
Foreldre/pårørende inviteres til foreldemøte årlig. Vi er ellers i nær dialog med de foresatte gjennom hele året, for å følge opp og jobbe mest mulig i samme retning som i hjemmet.

Andre samarbeidspartnere 
Ellers har virksomhetsleder samarbeid med de andre virksomhetslederne i samme etat i kommunen. Vi har også kontakt med Lund menighet som CRUX Torridalsveien sokner til. Her blir vi invitert på jule/påskevandringer og tilrettelagte gudstjenester. Sammen med et annet dagsenter i kommunen, går vi både i gymsal og svømmehall fast hver uke.
Oppdatert