Gå til innholdet
1
CRUX Torridalsveien Aktivitetshus er et tilbud for utviklingshemmede voksne bosatt i Kristiansand kommune. Vi ønsker å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle mennesker har noe de på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle. Det er et bredt spekter av aktiviteter som skal kunne ivareta brukernes forskjellige behov og ønsker. Målet er at aktivitetene skal være lystbetont, men samtidig noe å strekke seg etter.

Vår oppdragsgiver er Forvaltning og koordineringsavdeling i Kristiansand kommune. 

”Hvis du tror jeg trenger oppbevaring, tar du feil. Livet mitt er sterkt, rikt og godt. Jeg har venner, ler og gråter, skaper og forandres.”

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

 • Psykisk helsevern
 • Rus- og avhengighetsbehandling
 • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
 • Akutt boligtilbud for familier
 • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Barnevern
  CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:
 1. Barnevernsinstitusjoner 
 2. Fosterhjem og besøkshjem
 3. Sentre for foreldre og barn 
 4. Hjelpetiltak i hjemmet
 5. Oppfølgingstilbud til ungdom

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil:

"Det finnes alltid muligheter"
(Slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(Kjerneverdier)


 

Oppdatert