Gå til innholdet
KirkensSosialtjeneste_002
CRUX Torridalsveien er et aktivitets- og overnattingstilbud for utviklingshemmede barn, ungdom og voksne bosatt i Kristiansand kommune. Vi ønsker å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle mennesker har noe de på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle.

”Hvis du tror jeg trenger oppbevaring, tar du feil. Livet mitt er sterkt, rikt og godt. Jeg har venner, ler og gråter, skaper og forandres.”

Det er et bredt spekter av aktiviteter som skal kunne ivareta brukernes forskjellige behov og ønsker. Målet er at aktivitetene skal være lystbetont, men samtidig noe å strekke seg etter.

Vår oppdragsgiver er EBT (Enhet for Bolig- og Tjenestetildeling) i Kristiansand kommune. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert