Gå til innholdet
Ungdommene har behov for omsorg, trygghet og forutsigbarhet fra trygge voksenpersoner. De krever mer oppfølging enn det et fosterhjem kan gi.
Rostadtun
Vi har gode lokaler i flotte omgivelser.
Vi har innarbeidet en struktur som arbeider med forandrings- og utviklingsprosesser. 

Målgruppe
Vi tar i mot barn og unge i alderen 13-19 år med tilleggsproblemer i henhold til Bufetats oppdeling. Virksomheten er godkjent for plassering etter barnevernloven §§4:4, 5.ledd, 4:12, 4:6 med tanke på langtidsplassering. Alle barna i denne målgruppen har nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder:
  • Nedsatt kognitiv funksjon 
  • Psykiske vansker eller lidelser 
  • Sosiale tilpasningsvansker 

Kort om hverdagen 
Vi pleier å si at ”alt er mulig på Rostad”. Med dette mener vi at vi er åpne for det meste av gode ideer og innspill til aktiviteter, prosjekter, eller hva det måtte være, hvis det er forankret i gode miljøterapeutiske begrunnelser. Ressurser kan begrense oss, men hovedprinsippet er at ingenting er umulig.

På ”tunet” har vi ballbinge, en stor fotballgressbane og  lekestativer for de yngste. For båt og sjølivsinteresserte har vi skjærgårdsjeep, seiljoller og kajakker. Flere av våre ungdommer har gjennomført dykkerkurs. Det er også motorcross-sykler og en godkjent bane for denne aktiviteten kun få kilometer unna. Bilcross er også en mulig aktivitet om alt ligger til rette. Vi benytter helger og fridager til turer og deltagelse i det lokale kulturtilbudet. Hver sommer drar avdelingene på sommertur.

Med idylliske beliggenhet gir stedet en ro og skjønnhet. Det er kort vei til turer i marka og til strand og sjø.

Husmøtene som holdes ukentlig er et fora hvor ungdommene kan spille inn ønsker og ideer for å påvirke eksempelvis aktivitetsinnholdet i helgene. Noe som ofte kan gjøre innholdet både mer attraktivt, sprekt og spennende.

Ungdommene hos oss bor på avdelinger som har plass til 4 ungdommer. Det er alltid to voksne på jobb, fortrinnsvis mann og kvinne. Det varierer hvor lenge hver enkelt ungdom blir boende på avdeling. Dette avhenger av tiltaksplan, alder og hvor langt hver enkelt har kommet i sin utvikling. Rostad har også egne treningshybler, samt at vi har 4 eksterne hybelleiligheter hvor hver enkelt av disse blir fulgt tett opp av familier med tilknytning til Rostad.

Medleverturnus
Miljøterapeutene / personal på avdelingene jobber medleverturnus 4-7, 3-7. Det betyr at de ansatte er 4 døgn på jobb, 7 døgn fri – deretter 3 døgn på jobb og 7 døgn fri.

Vi og store deler av fagmiljøet har en bestemt oppfatning av at medleverturnus er en viktig del av institusjonens kvalitet. Medleverturnus gir en økt kontinuitet og stabilitet for våre ungdommer og det faglige arbeidet.
  
Beliggenhet
Boenhetene Pynten, Trøa og Nygården er plassert på tunet til institusjonen. Nordenget  ligger i umiddelbar nærhet. 

Ansatte 

Rostad har per i dag 46 årsverk som fordeler seg på stillinger innen miljøarbeid, administrasjon og gårdsdrift. Institusjonen har tilknyttet psykolog i 20 prosent stilling. 
Oppdatert