Gå til innholdet
CRUX stiftelsen Rostad har fire avdelinger med egne boenheter: Nygården, Trøa, Pynten og Nordenget.
utsikt fra en av avdelingene
Utsikten fra en av avdelingene våre.

Målsetting
Hos oss er hovedmålsettingen å jobbe for et miljø som fremmer ungdommenes utvikling og selvbilde gjennom positive aktiviteter og samhandling med voksne forbilder. Vi er fleksible i tiltaksspekteret, og legger til rette individuelt for den enkelte ungdom.

Kompetanse
Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet. Vi ansetter kun personer med utdanning som er godkjent ut fra Bufetat sine kvalitetskrav.

Vår kompetanse strekker seg fra høgskoleutdanning (sosial/barnevernsfaglig), universitetsutdanning innen pedagogikk/psykologi, videreutdanning innen miljøterapi, familieterapi, førskolelærere/lærere med spesialpedagogisk videreutdanning og veiledningspedagogikk.
 
Verdier
I CRUX har vi et slagord og kjerneverdier som er utviklet og implementert i felleskap i stiftelsen. Vårt slagord er: "Det finnes alltid muligheter", og våre fire kjerneverdiene er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i vårt arbeid med ungdommene som bor hos oss. Dette for at de skal opparbeide seg størst mulig grad av selvstendighet og ansvar for egen utvikling.

1) Ungdommene blir gjort kjent med sine tiltaksplaner
2) De tar del i utforming av handlingsplaner
3) De involveres i det ukentlige målarbeidet
4) De deltar i ansvarsgruppemøter
5) Ukentlige husmøter: Dette er ungdommenes møter, hvor de tar opp og drøfter saker som angår hverdagen deres. 

Beliggenhet 
Institusjonens 4 avdelinger ligger i Inderøy kommune i Nord Trøndelag og er bygd rundt gårdsbruket Rostad som ligger på Utøy i Inderøy ca 7 km fra kommunesentret Straumen. Avdelingene ligger i umiddelbar nærhet av gården.

Historikk
Det har vært drevet omsorgsinstitusjon på Rostad i over 100 år. I 1902 ble det startet opp et barnehjem for barn av omreisende med Ebba Astrup som første styrer. Hun var hele "Mor Rostad" til hun døde i 1944. På 1950 tallet ble barnehjemmet nedlagt, og fra 1960 ble barnvernsinstitusjonen Rostad Ungdomsheim startet. Det var kontinuerlig drift som et ungdomshjem for gutter med atferdsutfordringer frem til 2002. Etter den tid skiftet Rostad Ungdomsheim målgruppe, og er i dag en omsorgsinstuitusjon for barn og unge.

Oppdatert