Gå til innholdet
CRUX stiftelsen Rostad har vi fire avdelinger med egne boenheter som vi har kalt: Nygården, Trøa, Nordenget og Pynten.
utsikt fra en av avdelingene
Utsikten fra en av avdelingene våre.
Målsetting
Institusjonens hovedmålsetting er å tilrettelegge et miljø som fremmer ungdommenes utvikling og selvbilde gjennom positive aktiviteter og samhandling med voksne forbilder. Vi er fleksible i tiltaksspekteret og tilrettelegger individuelt for hver enkelt ungdom.

Kompetanse
Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet. Vi ansetter kun personer med utdanning som er godkjent ift bufetats kvalitetskrav.

Vår kompetanse strekker seg fra høgskoleutdanning sosial/ barnevernsfaglig, universitetsutdanning innen pedagogikk/psykologi, videreutdanning innen miljøterapi, familieterapi, førskolelærere/lærere med spesialpedagogisk videreutdanning og veiledningspedagogikk. I tillegg har vi 20 prosent stilling psykologspesialist.

Verdier
"Det finnes alltid muligheter" er vårt slagord. Kjerneverdiene er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid. Både slagordet og kjerneverdiene er utviklet og implementert i felleskap i stiftelsen CRUX. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i vårt arbeid med ungdommene. Ungdommene ved Rostad blir gjort kjent med sine tiltaksplaner, de tar del i utforming av handlingsplaner og blir involvert i det ukentlige målarbeidet, samt at de skal delta i ansvarsgruppemøtene. Det gjennomføres ukentlige husmøter, dette er ungdommenes møte, der de kan ta opp og få drøftet saker som angår hverdagen deres. For at ungdommene skal opparbeide størst mulig grad av selvstendighet og ansvar for egen utvikling, er brukermedvirkning sentralt i vårt arbeid.

Beliggenhet 
Alle avdelingene ligger i Inderøy kommune i Nord Trøndelag. Stiftelsen er bygd rundt gårdsbruket Rostad som ligger på Utøy i Inderøy ca 7 km fra kommunesentret Straumen. Tre av avdelingene ligger i umiddelbar nærhet av gården, mens den fjerde ligger 17 km unna.

Historikk
Det har vært drevet omsorgsinstitusjon på Rostad i over 100 år. Det ble startet opp barnehjem for omstreiferbarn i 1902 med Ebba Astrup «Mor Rostad» som barnehjemmets første styrer. Hun var hele Rostads Mor til hun døde i 1944. På 1950 tallet ble barnehjemmet nedlagt, og fra 1960 ble barnvernsinstitusjonen Rostad Ungdomsheim startet. Det har vært kontinuerlig drift som et ungdomshjem for gutter med atferdsproblemer frem til 2002. Etter den tid skiftet Rostad Ungdomsheim målgruppe og er i dag en omsorgsinstuitusjon for barn og unge.

Oppdatert