Gå til innholdet
Vi tar i mot skriftlige søknader fortløpende.
Inntak skjer via barneverntjenesten. Søknader skjer via fagteam i BUF–etat.

Kontaktpersoner for inntak
Virksomhetsleder Frank Remy Breivikås
Tlf. 920 66 228
remy.breivikas@rostad.org

Søknad sendes til:
CRUX stiftelsen Rostad 
Rostadvegen 300
7670 Inderøy
Oppdatert