Gå til innholdet
CRUX stiftelsen Rostad har retningslinjer vedrørende fakturaer.
Alle fakturaer skal inneholde en referanse:
• Fornavn og etternavn på bestiller
• Avdeling

Faktura på e-post sendes til: 
kontor.rostad@stiftelsencrux.no

Faktura per post sendes til: 

CRUX stiftelsen Rostad
Rostadvegen 300
7670 Inderøy

Kontaktperson
Hilde Wolan
Tlf. 74 12 48 80

Oppdatert