Gå til innholdet
hovedbygningen
CRUX stiftelsen Rostad er et tilbud for barn og unge i alderen 13-19 år med store omsorgsbehov. Det er ulike årsaker til at barn og ungdom ikke kan bo hjemme i perioder av livet sitt. Det kan handle om de voksne som ikke kan ta hånd om barna sine, eller unge som har det så vanskelig med seg og livet, at omgivelsene trenger hjelp til å skape en positiv endring hos dem. Hvor lenge den enkelte bor hos oss varierer etter behov.

Ungdommene som bor hos oss kommer hovedsakelig fra Region Midt Norge. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 20 institusjonsplasser på Inderøy. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomheter i CRUX arbeider aktivt for å ha høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter.
Oppdatert