Gå til innholdet
5D3_8179
CRUX avdeling Rogalandgata er et omsorgstiltak som gir behandling og oppfølging til barn og ungdom i alderen 13-18 (20) år som trenger støtte og hjelp. Her bor du i en hyggelig og romslig enebolig med stor hage og frukttrær, sentralt i Haugesund. Du bor i et lite miljø hvor du får tett oppfølging og få personer å forholde deg til. 

Hvem kan bo hos oss
Ungdommer bor hos oss av ulike årsaker. Vi tar imot ungdom etter lov om barneverntjenester § 5-1 og § 3-2, og arbeider på oppdrag for Bufetat. Det betyr at Bufetat beslutter hvem som får tilbud hos oss. 

Kort om boligen
Vi har plass til fire ungdommer i boligen. Huset inneholder fire ungdomsrom, to stuer, kjøkken og vaskerom. I underetasjen er det treningsleilighet med eget kjøkken og bad. Vi disponerer en 15 fots fritidsbåt sammen med CRUX avdeling Karmsund, som brukes aktivt til vannsport og fisking. I tillegg til vannski, tube og knebrett, har vi også en del annet friluftsutstyr.

Beliggenhet
Vi har dagligvarebutikk og bensinstasjon som nærmeste nabo, og det er 10 minutters gange til tre ulike videregående skoler.

Kort om personalet
Vi som jobber på CRUX avdeling Rogalandgata arbeider medleverturnus. Det vil si at vi bor sammen med ungdommer i avdelingen i perioder på tre og fire dager sammenhengende. Vår oppgave er først og fremst å skape trygge og gode relasjoner oss imellom. Mange ansatte hos oss har høy faglig kompetanse og lang erfaring i arbeid med ungdom, og noen har også relevant videreutdanning.

Oppfølging i egen bolig
Vi tilbyr også oppfølging av ungdom (17-25 år), i egen leilighet, som et ettervernstilbud. Det er barneverntjenesten i kommunen som bestiller, også med utgangspunkt i ungdommens egne ønsker og behov. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)Oppdatert