Gå til innholdet
Er du pårørende til en som er i kontakt med kriminalomsorgen, sliter med rus, psykisk helse og/eller vold? Bor du i Bergen og omegn? CRUX tilbyr deg og din familie gratis oppfølging. 
jente-med-rodt-har
Det finnes alltid muligheter.
Å være pårørende til mennesker som sliter kan oppleves krevende og vondt. Vi ønsker å være et godt og trygt sted som både du og familien din kan komme til. Her fokuserer vi på dine behov, og hvordan mestre utfordringene du står i. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss mye erfaring på å ivareta pårørende til våre deltakere. Hos oss møter du trygge, voksne fagpersoner som er engasjert i din situasjon.

Tilbud og aktiviteter
• Individuell oppfølging
• Oppfølging av familier
• Råd og veiledning
• Aktiviteter for barn og voksne
• Temakvelder
• Kurs og informasjonsvirksomhet
• Bistand i kontakt med hjelpeapparatet og kriminalomsorgen

Åpent hus
Hver torsdag kl. 15-20 har vi åpent hus i Kalfarveien 84 B (2.etg.).
Fra kl. 17-19 blir det noe felles program. 

Det blir lett servering, og kaffen er alltid varm! Her kan du komme for en prat i tosomhet med oss som jobber her, treffe andre pårørende og se om dette er noe for deg. Vi har plass til store og små. Du/dere kan gjøre avtaler med oss gjennom hele uken, men torsdager blir fast tid for «åpent hus».

Påmelding 
På grunn av korona må vi ta opp påmelding i forkant. Send mail til:
parorende.kalfarhuset@stiftelsencrux.no

Erfaringskonsulent

Vi har en erfaringskonsulent som bruker egne bearbeidede erfaringer i møte med deg som pårørende, og kan bidra til å formidle håp og gode løsninger for din situasjon. 

Samarbeid
Vi samarbeider tett med barneansvarlige ved de ulike fengselsenhetene, i tillegg til Nav, familievernkontor og andre relevante samarbeidspartnere. 

Er du pårørende? Ta gjerne kontakt med oss, så lager vi en avtale med deg/dere.
Oppdatert