Gå til innholdet
DSC_4344
CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr behandling til unge mennesker i alderen 18 til ca. 45 år som strever med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag og behandlingslengden er individuell. Vi har døgnklinikk, poliklinikk og tilbyr dagbehandling.

Vår oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak, og vi er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB) i regionen. Vi jobber ut fra anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

Institusjonen ligger ti minutter fra Bergen sentrum. Vi holder til i store, flotte Bergensvillaer, og våre pasienter gir ofte uttrykk for at det er vakkert her.

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

CRUX driver tjenester innen:

  • Barnevern: Barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og besøkshjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom)
  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Dagsenter til mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert