Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter (2001) er et rusfritt tilbud som gir individuell oppfølging, sosialt fellesskap og skapende aktiviteter til mennesker som trenger nye mestringsopplevelser, nye livshistorier og økt livskvalitet.  
maltid
CRUX Huset holder til i hyggelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum.
CRUX Huset har samarbeidsavtaler med Tromsø kommune og Kriminalomsorgen. Vi  samarbeider også med Kafe X/RiO, Røde Kors, Fontenehuset, Wayback og Værftet.

Vi tilbyr aktiviteter innenfor fire hovedområder: Natur, kultur, Næring og Læring. Vi er overbevist om at det er mye helse og mestring i å være ute i naturen eller drive med kulturaktiviteter. Vi tekner at arbeid er avgjørende og at alle har kompetanse og trenger og vekke lysten til å lære mer. 

Målgruppe

CRUX Huset oppfølgingssenter er for deg over 18 år som ønsker livsglede og fellesskap. Noen av våre deltakere har erfaring av at rus har overtatt store deler av livet. Andre vil bryte ut av ulovelige aktiviteter. Noen kan fortelle om at angst og depresjoner har satt dem ut av spill. Andre forteller om sorg, tap og vanskelige minner.

Målsetting
Vi ønsker å være et oppfølginstilbud til mennesker som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner ikke mestrer det ordinære arbeidslivet. Vårt fokus er å styrke de gode valgene, og at deltakerne skal få på plass viktige ting i livet som: helse, egnet bolig, økonomi, skole og utdanning, arbeid,  fritidsinteresser med et særlig fokus på nettverk. Alle deltakere inngår en kontrakt med CRUX Huset, og får opplæring og veiledning 

Brukermedvirkning

På CRUX Huset virker det vanlige sammen med det faglige. Ansatte, frivillige og deltakere samarbeider om det meste. Det jobbes sammen om planer, sosialt liv og aktiviteter. Det er også oppnevnt representanter med brukererfaring til driftsstyret.

Ansatte og frivillige
Våre ansatte er godt kvalifiserte innen helse- og sosialfag, kultur, natur og teologi, i tillegg til årelang erfaring fra rusarbeidet. Flere av våre ansatte har selv erfaring fra å være deltaker. Vi har mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar på de ulike tilbudene og i fellesskapet. De bidrar også inn med masse livserfaring og faglig kompetanse, og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å være frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter?

“Det finnes alltid muligheter”
Ordet crux er latin og betyr det vanskeligste punktet. Vi møter mennesker som er på det vanskeligste punktet i livet. Med vårt slag ord som drivkraft: "Det finnes alltid muligheter", ønsker vi å være tilstede for personer som trenger et fellesskap for å ruste seg til å leve et godt liv for seg selv og i samfunnet. 

Beliggenhet
Vi holder til i hyggelige lokaler i Grønnegata 12 i Tromsø sentrum. På CRUX Huset er det stuer, kjøkken, stille rom, møterom og samtalerom. 
Oppdatert