Gå til innholdet
to-i-sofaen
CRUX Huset oppfølgingssenter 
CRUX Huset oppfølgingssenter tilbyr individuell oppfølging til voksne mennesker over 18 år, som har bakgrunn i rusavhengighet og/eller soning, har lettere psykiske helseutfordringer eller som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet. 

Vårt mål er å styrke og støtte enkeltmennesker gjennom individuell oppfølging, praktisk hjelp, sosialt fellesskap og arbeidstrening.  

Viktige samarbeidspartnere er kriminalomsorgen, kommunen og NAV. Vi holder til i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Vi er en del CRUX som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted. Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter», og våre kjerneverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.  

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle på CRUX Huset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Sammensatte utfordringer krever samordnet støtte, og vi samarbeider ofte med kriminalomsorgen, kommunen, NAV, Kafe X/RiO, Røde Kors, Fontenehuset, Wayback og Værftet. 

CRUX Huset utvider åpningstider i høst 2021 basert på tilbakemeldinger og behov fra både deltakere og oppdragsgiverne. Se våre åpningstider til høyre på denne siden. På torsdag og søndag er deltakerne med å lage tradisjonell middag sammen. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende organisasjon. I CRUX arbeider vi aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Formålet er å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Dette gjør vi i samarbeid med de kommunene vi er i, gjennom driftsavtaler som utdyper kommunens forventninger til oss. 
Oppdatert