Gå til innholdet
to-i-sofaen
Om covid-19 og CRUX Huset
Tilbudet på CRUX Huset er noe endret på grunn av den alvorlige koronasituasjonen i Tromsø. CRUX Huset er åpent for besøk på hverdager mellom kl. 11.00–15.00.

Vi følger helsemyndigheters krav til 1-meters avstand og håndvask. Vi har plass til inntil fem i stua. Alle besøkende registreres med kontaktinformasjon med tanke på smittesporing. Dersom du har forkjølelsessymptomer hold deg hjemme.

Matservering inklusiv lunsj og middag torsdag og søndag er fortsatt avlyst inntil videre. Samtaler tilbys på telefon. Ved behov ring CRUX Huset på tlf.nr. 776 40 990.

CRUX Huset oppfølgingssenter
i Tromsø er for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til rusproblematikk, psykiske utfordringer eller kriminalitet.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle på CRUX Huset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert