Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene jobber for at mennesker skal få nye muligheter. Du kan være med å hjelpe oss med det! Vi trenger deg.
piperenser04
Ved å støtte arbeidet vårt, er du med å gjøre en forskjell for mange menensker i ditt lokalmiljø.
Du kan bidra på ulike måter:
  • Bli frivillig medarbeider
  • Økonomiske gaver 
  • Bedriftssamarbeid. 

Ønsker du å støtte oss økonomisk?
CRUX Hamartiltakene mottar gaver og ytelser som går direkte inn i vårt arbeid for å bygge opp mennesker.  Vi søker årlig om driftsmidler fra kommuner og stat, men er i tillegg avhengig av innsamlede midler og gaverfor å kunne gi tilbudet vi har i dag.

Vi er takknemlig for privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag og foreninger som vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud. Bruk konto: 3000 22 95284 og merk gaven "CRUX Hamartiltakener".  Vi takker for ditt bidrag!

Om gaver og skattefradrag
Som en del av stiftelsen CRUX er vi forhåndsgodkjent av skatteetaten for mottak av gaver som kan gi skattefradrag ved selvangivelsen til frivillig organisasjon.

Fradragsmuligheten gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år til stiftelsen CRUX. Maksgrensen for fradrag endres årlig, og oppdatert informasjon om denne finnes på skatteetaten.no. Maksgrensen inkluderer også gaver til andre organisasjoner.

Innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for at det skal gi rett til fradrag i inneværende år. For å rapportere dine bidrag til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnummer/org.nummer og fullstendig adresse skriftlig.

Bedriftssamarbeid
Vi ønsker å komme i kontakt med lokalt næringsliv for å se på mulighetene for et samarbeid. At en bedrift støtter en god sak kan gi positive ringvirkninger for bedriftens omdømme. I tillegg kan et slikt samarbeid gi postive effekter innad i bedriften. Medarbeidere blir engasjerte i et felles prosjekt som skaper entusiasme, økt stolthet og sterkere samhold blant ansatte. Et samarbeid kan også sette fokus på temaer som igjen kan virke forebyggende i egen bedrift. 
Oppdatert