Gå til innholdet

5.desember er FN sin internasjonale dag for frivillighet. I stiftelsen CRUX har vi rundt 170 frivillige som vi ønsker å løfte. Terje Hellemo er en av dem. I to år har han nå vært frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø.
Terje Hellemo Foto: privat

-Å være frivillig i CRUX gir meg muligheten til å bli kjent med gode mennesker med andre erfaringer enn meg selv. Jeg får bidra til at flere får del i den turgleden jeg opplever, og se at verden blir et bedre sted når mennesker møtes og gjør ting sammen, sier Hellemo.

Han deltar som frivillig i prosjektet "Kunsten å gå Pilegrim".

- Jeg deltar på treningsturer på torsdager og bidrar til temakvelder om turliv. Jeg er også med og planlegger og gjennomfører overnattingsturer i telt, lengre turer som går over flere dager fra hytte til hytte i indre Troms og pilegrimsvandringen vi hadde fra Hjerkinn til Trondheim. Oppgavene mine er å være medvandrer og bidragsyter med erfaring fra turliv, og bidra til at alle har det bra i oppkjøring og gjennomføring av turene, sier Hellemo. 

Frivillige medarbeidere i CRUX
Alle frivillige medarbeidere i stiftelsen CRUX er tilknyttet våre oppfølgingssentre. Det er et tilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer, kriminalitet eller rusproblematikk. 

Stiftelsen CRUX ønsker å TAKKE alle våre frivillige for alt dere er, og bidrar med, til mennesker som trenger det.

Oppdatert