Gå til innholdet
bakkalokket-med-ole-paus

Drift og Covid-19
Vi er i gang med aktiviteter igjen, så ta gjerne kontakt med oss. Følg oss også på Facebook ved å søke på: CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter. 

Hva gjør vi?
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Pårørende er også en viktig målgruppe for arbeidet vårt. 

Av hensyn til alle som skal være en del av CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert