Gå til innholdet
alonso

Covid-19
CRUX Vindfanget har på bakgrunn av smittevernhensyn delvis åpen drift. Vi har åpent hver dag, men antall deltakere er noe begrenset. Drift ved CRUX Vindfanget vedlikehold og CRUX Vindfanget møbelsnekkeri går som normalt, og vi tar imot jobber for kunder. 

CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Bjørnafjorden er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan for eksempel være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer eller rusproblematikk.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på at du kan bygge nye nettverk, få individuell oppfølging og arbeidstrening, og være med på aktiviteter og turer.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert