Gå til innholdet
Driftsstyret ved Vindfanget oppfølgingssenter har delegert fullmakt, og har et helhetlig ansvar for driften.  
n8a3987
Velkommen til våre lokaler som ligger sentralt og vakkert til ved Oselvo.

Driftsstyret er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX, og har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftsstyrets medlemmer

Det er felles driftsstyre for CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Bjørnafjorden og CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen:

Eirik Skjælaaen, styreleder  
Veronica Silva, styremedlem
Stig Clementsen, styremedlem
Kristian Helland, styremedlem
Kristin Rønning, styremedlem

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

Oppdatert