Gå til innholdet
Når du og din familie bor hos oss for en periode, følger dere oppsatt program med både individuelle- og fellesaktiviteter.
 
mor-ogbarn
De fleste bor hos oss i tre måneder, men dette kan forlenges etter avtale.
 

Hva må dere ta med dere? 
Dere trenger klær og personlige eiendeler til deg selv og barnet. Det er ønskelig at dere tar med dere eget sengetøy, samt pute og dyne. De som kommer langveis fra, får selvsagt låne dette hos oss. Det er dessverre ikke tillatt å ha med kjæledyr til oss. Vi har laget en pakkeliste/utstyrsliste som dere kan få tilsendt. 

Når dere kommer hit
Startsamtale ved ankomst
Når dere kommer til oss den første dagen setter vi oss ned sammen, hvor også barneverntjenesten i din hjemkommune deltar. Da går vi gjennom målsettingen med oppholdet, og hvordan vi arbeider for å nå dem sammen med dere. Vi ser på planen som er laget for dere, og går gjennom rettigheter og plikter som dere har mens dere bor på senteret. I startsamtalen snakker vi også om hvor lenge dere skal være hos oss. De fleste bor her i tre måneder, men dette kan forlenges etter avtale. Har dere ikke allerede sett leiligheten dere skal bo i, viser vi dere rundt hos oss på innflytningsdagen.

Bli kjent
Vi er opptatt av at dere skal trives best mulig. Derfor bruker vi mye tid i starten på å bli kjent med dere som familie, og for at dere skal bli kjent med oss som jobber her. Vi presenterer dere for aktiviteter og rutiner på huset, og viser dere rundt i nærområdet vårt.

Deres plikter
Foreldrene får mat/kost under oppholdet, men dere må selv stå for matlaging, renhold og orden i egen leilighet.

Ressurser og utfordringer
De første ukene ser vi på ressurser og utfordringer i familien, hvordan barn og foreldre har det, barnets fungering og behov, samspill, kontakt mellom barn og foreldre, struktur, døgnrytme og praktiske foreldreferdigheter. Alt dette, og foreldrenes egne ønsker for oppholdet, er bestemmende for hvilke områder vi skal ha fokus på og jobbe videre med i veiledning.

Vi setter mål sammen
Vi ønsker at dere som foreldre skal være aktive i utformingen av egne mål for oppholdet. Derfor utarbeider vi en handlingsplan for de områdene vi skal jobbe med, sammen med dere.  

Ukeplan
Familiene får egen ukeplan med oversikt over alle aktiviteter. I tillegg til individuelle avtaler kommer felles aktiviteter som sangstund/musikktime, bakegruppe og beboermøte. Vi har felles lunsj på fredager og søndagskaffe. 

Åpen barnehage
Det er tilbud til barn og foreldre om åpen barnehage som ligger i gangavstand til senteret. Personal går sammen med dere til denne barnehagen.

Veiledningsgruppe
Vi har felles CoS veiledningsgruppe.

Musikkstund
To ganger i uken har vi felles musikkstund sammen med en  musikkpedagog.

Beboermøte
Hver uke er det beboermøte for foreldrene som bor på senteret. Dere velger en tillitsvalgt. I etterkant av deres møte er det et nytt møte sammen med leder. Dette møtet er til for dere, da vi er opptatt av familienes stemme, trivsel og tilbakemelding.  

Ukesoppsummering
En gang i uken har familien en samtale med familiekontakt/hovedkontakt om uken som har vært, handlingsplan, mål videre og ellers tema som du/dere er opptatt av.

Teammøter
Det er teammøter hver tredje eller fjerde uke. På disse møtene deltar foreldre, familiekontakt og psykolog som utgjør teamet rundt barnet. Vi snakker om hvordan utviklingen for dere som foreldre og barn har vært den siste perioden i forhold til målene som er satt.

Evalueringsmøter
Vi har evalueringsmøter hver fjerde uke. Familiekontakt/hovedkontakt og psykolog presenterer en oppsummering av oppholdet og arbeidet som er gjort så langt, med innspill og kommentarer fra dere foreldre. Barneverntjenesten og Bufetat deltar på møtet. De er opptatt av hvordan dere som familie har det på senteret, om dere opplever å få den hjelpen dere ble forespeilet og hvordan arbeidet går.

Barnepass
Det er du som forelder som er ansvarlig for omsorg, stimulering og aktivitet for barna dine mens dere bor her. Vi kan passe barna når du/dere har samtaler, møter eller veiledning, eller dersom det er andre særlige grunner.

Oppdatert