Gå til innholdet
mor-og-lite-barn

Arbeidet ved senteret bygger på utvikligspsykologiske teorier og nyere spedbarns forskning. CRUX Vilde kartlegger familiens ressurser og risikofaktorer. Vi gir råd og veiledning, og vurderer foreldrenes evne til å nyttiggjøre seg hjelpen de får.

Vårt viktigste arbeidsredskap er observasjon av samspill. Det gir oss forståelse av barn og foreldres fungering sammen og deres forventninger til hverandre. Dette kartlegges gjennom daglige miljøobservasjoner og mer strukturerte, avtalte observasjoner i stell, måltid og leksituasjon. Vi bruker også strukturerte metoder for samspillsanalyse, som Crowell og MiM.

Foreldrenes historikk, personlig fungering og psykiske helse utredes av psykolog i samtaler og ved hjelp av standardiserte tester. Miljøterapi utgjør en viktig del av endringsarbeidet gjennom daglig samarbeid og samhandling. Hensikten med miljøterapi er å fremme foreldrenes muligheter for læring, mestring og personlig ansvar.

Oppdatert