Gå til innholdet
Etter hvert som vi blir kjent, ser vi hvilke ressurser som finnes rundt familien din. Det kan være familie, venner eller offentlige tjenester som helsestasjon eller lignende. 
liten-gutt-1-ar
Det varierer om familiene som bor på senteret har et nettverk som kan støtte og bistå under og etter oppholdet. 

Vi opptatt av hvordan din og barnets hverdag og rutiner har vært før dere kom til oss. Derfor går vi gjennom hvem som er betydningsfulle personer for deg i din familie og i ditt nettverk, og hva slags kontakt dere ønsker å ha med disse under oppholdet. På denne måten finner vi ut hvem som kan støtte dere videre.

Familieråd vurderes for alle familiene som bor på senteret. Det er mest naturlig at dette gjennomføres etter at familien har bodd her en stund, eller mot slutten av oppholdet slik at det er mulig å danne seg et godt bilde av barnets omsorgssituasjon i forkant.
Oppdatert