Gå til innholdet
Stiftelsen Vilde har et formalisert samarbeid med innsøkende instans, det vil si barneverntjenesten i foreldrenes hjemkommune og Bufetat.
liten-jente

Etter at søknad til CRUX Vilde er godkjent i samarbeid med Bufetat, møtes foreldre og barneverntjenesten til et drøftings- og inntaksmøte hos oss. Vi avtaler faste evalueringsmøter ca en gang i måneden. Referat fra disse møtene sendes til foreldre, barneverntjenesten og Bufetat.

Etter endt opphold
Familiekonsulent og psykolog ved CRUX Vilde skriver rapport etter endt opphold.

Ønske om mer informasjon og omvisning?
Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende drøftingsmøte og omvisning.

Oppdatert