Gå til innholdet
jelleke-vanooteghem-aqd30kmcc3g-unsplash

CRUX Vilde i Horten er et frivillig hjelpetiltak i for vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov, der barna er i alderen 0-6 år. I familier hvor det er eldre søsken/skolebarn, vurderes inntak individuelt. Vi tar imot familier fra hele landet.

Her kan du bo med familien din og få hjelp til å utvikle foreldreferdigheter, slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Vi fokuserer på å styrke relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas. Senteret er døgnbemannet hele året. 

Hvordan søke om opphold?
Kommunal og statlig barneverntjeneste søker om opphold hos oss, som et hjelpetiltak for barnefamilier de er i kontakt med (jf. Bvl §4-4, 2.ledd). Vi blir deretter kontaktet av Bufetat region sør, som vi har driftsavtale med. Det er de som tar stilling til hvem som skal få plass hos oss. I tillegg kan kommuner gjøre direkte henvendelser til oss, ved at de betaler for oppholdet selv.

En stiftelse i CRUX
CRUX stiftelsen Vilde er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Dagsenter til mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert