Gå til innholdet
08a7334_grovseleksjon
Hovedkontoret i stiftelsen CRUX (tidlgere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) er lokalisert i Oslo, og har ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. 

Den daglige ledelsen ivaretas av generalsekretær og assisterende generalsekretær.

Hovedkontoret ivaretar et bredt spekter av oppgaver, og er organisert slik at alle virksomhetene i stiftelsen er koblet til èn av to seksjoner. Disse ledes av seksjonssjef, som også er nærmeste overordnede for virksomhetslederne. Seksjonene kaller vi: 


I tillegg er det støttefunksjoner innen kommunikasjon, økonomi, IT og eiendom på hovedkontoret. 
Oppdatert