Gå til innholdet
Virksomheten har eget driftsstyre, oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX. 
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten. 

Driftsstyret
Kjell M. Hovde, styreleder 
Elsebritt Grasbekk, styremedlem
Ole Kristian Bjørnø, styremedlem
Per Kristian Borge, styremedlem
Wenche Aas Høsteng, styremedlem 

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert