Gå til innholdet
Vi har et eget driftsstyre som er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX. 
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftstyrets medlemmer
Kirsten Lange, styreleder
Henry Skevik, styremedlem 
Steinar Olsen, styremedlem 
Morten Koldaas, styremedlem 

Administrativ ledelse

Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert