Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter har eget driftsstyre som er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret. 
 
Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten. 
 
Driftsstyrets medlemmer 
Unni Pedersen, styreleder 
Tove Karoline Knutsen, styremedlem  
Inger Hilde Trandem, styremedlem 
Kristine Solberg, vara 
 
Administrativ ledelse 
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonsleder ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. 
Oppdatert