Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene sitt driftsstyre er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX, og har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten. 
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av styret for stiftelsen CRUX. 

CRUX Hamartiltakene
Vi har felles rutiner, prosedyrer og møter som er godt innarbeidet blant ansatte og frivillige. Virksomheten har et eget HMS-utvalg med verneombud, tillitsvalgt og virksomhetsleder. 

Våre tiltak skal ha høy grad av kvalitet, der den enkelte deltaker skal oppleve å bli møtt på en god måte. Vi jobber for et arbeidsmiljø som er preget av respekt, kompetanse og trygghet.

Driftsstyret
Werner Christie, styreleder
Iver Mosvold, styremedlem
Atle Holstad, styremedlem
Liljana Berntzen, styremedlem 
Marit Wist Langmoen, styremedlem
Solveig Brekke Skard, vara
Lars Lien, vara

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder i CRUX Hamartiltakene rapporterer til seksjonsleder ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX, med generalsekretær som øverste leder. Hovedkontoret har lokaliteter i Oslo, og har et bredt spekter av oppgaver, med særlig ansvar for å sette stiftelsesstyrets vedtak ut i livet.
Oppdatert